کالباس بر سیرمن دست ساز 35 سانت SIRMAN ANNIVERSARIO