کالباس بر امگا ایتالیا 35 سانت گیر بکسی دستی OMEGA 350 GXL