همبرگر زن مینروا اتوماتیک یخچال دار 2000 عددی 3 فاز MINERVA C/E 653