در حال نمایش 1–16 از 21 نتیجه

اسپرسو ساز رویال ۱ گروپ اتوماتیک ROYAL SYNCHRO T2

26,900,000 تومان
اسپرسو ساز رویال 1 گروپ اتوماتیک ROYAL SYNCHRO T2 اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال با برق کار می کند اسپرسو ساز رویال دارای دستگیره بخار اهرمی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای 2 عدد لوله استیل بخار می باشد اسپرسو ساز رویال دارای مجرای آب داغ است اسپرسو سار رویال دارای لوله بخار تاچ 2 جداره COOL TOUCH است اسپرسو ساز رویال الکترونیک با دوز اتوماتیک می باشد دارای نمایشگر چند منظوره فاصله 40 سانتی متری از دهانه تحویل مایع در مدل های TALL CUP اسپرسو ساز رویال دارای روشنایی LED می باشد قدرت ( توان ) اسپرسو ساز رویال 3000 وات می باشد ظرفیت مخزن دیگ جوشان ( بویلر ) اسپرسو ساز رویال 7 لیتر است ابعاد اسپرسو ساز رویال 47 * 59 * 60 سانتیمتر می باشد وزن خالص اسپرسو ساز رویال 40 کیلو گرم است اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

اسپرسو ساز رویال ۲ گروپ ROYAL CASAVOVA

اسپرسو ساز رویال 2 گروپ ROYAL CASAVOVA اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال با برق تک فاز کار می کند اسپرسو ساز رویال 2 گروپ می باشد فاصله 44 سانتی متری از گروپ مایع تا سینی کف دارای مجرای خروج آب داغ اسپرسو ساز رویال دارای 2 لوله بخار می باشد اسپرسو ساز رویال دارای واحد تعادل گرمایی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای اهرم کنترل آب جوشان اتومات است اسپرسو ساز رویال دارای سوییچ شروع پر کن گرمایی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای جریان مداوم گرمایی به دلیل داشتن دیگ جوشان مسی داخلی می باشد توان ( قدرت ) اسپرسو ساز رویال 4700 وات می باشد ظرفیت دیگ جوشان ( بویلر ) اسپرسو ساز رویال 14 لیتر است ابعاد اسپرسو ساز رویال : 80 * 56 * 55 سانتیمتر وزن خالص اسپرسو ساز رویال 70 کیلو گرم می باشد اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

اسپرسو ساز رویال ۲ گروپ ROYAL TECNICA

36,500,000 تومان
اسپرسو ساز رویال 2 گروپ ROYAL TECNICA اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال با برق کار می کند اسپرسو ساز رویال 2 گروپ می باشد قدرت ( توان ) اسپرسو ساز رویال 4700 وات است ظرفیت دیگ جوشان ( بویلر ) اسپرسو ساز رویال 14 لیتر می باشد اسپرسو ساز رویال دارای جریان مداوم گرما به دلیل داشتن دیگ جوشان مسی داخلی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای واحد تعادل گرمایی است اسپرسو ساز رویال دارای یک خروجی آب داغ و 2 خروجی بخار 2 جداره COOL TOUCH می باشد فاصله 44 سانتیمتری از دهانه تحویل مایع در مدل های TALL CUP ابعاد اسپرسو ساز رویال 79 * 53 * 57 سانتیمتر وزن خالص اسپرسو ساز رویال 70 کیلو گرم اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

اسپرسو ساز رویال ۲ گروپ ROYAL VALEUNGA

اسپرسو ساز رویال 2 گروپ ROYAL VALEUNGA اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال با برق تک فاز کار می کند اسپرسو ساز رویال 2 گروپ است اسپرسو ساز رویال دارای جریان مداوم گرمایی به دلیل داشتن دیگ جوشان مسی داخلی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای سوییچ شروع پر کن گرمایی است اسپرسو ساز رویال دارای اهرم کنترل آب جوشان اتوماتیک می باشد اسپرسو ساز رویال دارای واحد تعادل گرمایی است اسپرسو ساز رویال دارای 2 لوله بخار می باشد اسپرسو ساز رویال دارای مجرای خروج آب داغ است فاصله 44 سانتی متری از گروپ مایع تا سینی کف توان ( قدرت ) اسپرسو ساز رویال 4700 وات می باشد ظرفیت دیگ جوشان ( بویلر ) اسپرسو ساز رویال 14 لیتر است ابعاد دستگاه اسپرسو ساز رویال 78 * 52 * 55 سانتیمتر وزن خالص اسپرسو ساز رویال 70 کیلو گرم می باشد اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

اسپرسو ساز رویال ۲ گروپ اتوماتیک ROYAL SYNCHRO T2

44,500,000 تومان
اسپرسو ساز رویال 2 گروپ اتوماتیک ROYAL SYNCHRO T2 اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال با برق کار می کند اسپرسو ساز رویال 2 گروپ می باشد قدرت ( توان ) اسپرسو ساز رویال 4700 وات است گنجایش دیگ جوشان ( بویلر ) اسپرسو ساز رویال 14 لیتر است اسپرسو ساز رویال دارای دستگیره بخار اهرمی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای 2 عدد لوله استیل بخار است اسپرسو ساز رویال دارای مجرای خروج آب داغ می باشد اسپرسو ساز رویال دارای لوله بخار تاچ 2 جداره COOL TOUCH است اسپرسو ساز رویال الکترونیک با دوز اتوماتیک می باشد اسپرسو ساز رویال دارای نمایشگر چند منظوره است فاصله 40 سانتی متری از دهانه تحویل مایع در مدل های TALL CUP اسپرسو ساز رویال دارای روشنایی LED است ابعاد اسپرسو ساز رویال 81 * 59 * 60 سانتیمتر است وزن خالص اسپرسو ساز رویال 70 کیلو گرم است اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

اسپرسو ساز رویال تک گروپ مدل ROYAL CASAVOVA

اسپرسو ساز رویال تک گروپ مدل ROYAL CASAVOVA اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال با برق تک فاز کار می کند اسپرسو ساز رویال تک گروپ است اسپرسو ساز رویال دارای جریان مداوم گرمایی به دلیل دیگ جوشان مس داخلی می باشد اسپرسو ساز رویال سوییچ شروع پر کردن / گرمایی دارد اسپرسو ساز رویال دارای اهرم کنترل آب جوشان اتوماتیک می باشد اسپرسو ساز رویال دارای واحد تعادل گرمایی است اسپرسو ساز رویال دارای 2 لوله بخار است اسپرسو ساز رویال دارای مجرای خروج آب داغ می باشد فاصله 44 سانتی متری از گروپ مایع تا سینی کف توان اسپرسو ساز رویال 2300 وات می باشد ظرفیت دیگ جوشان اسپرسو ساز رویال 5 لیتر است ابعاد اسپرسو ساز رویال : 46 * 53 * 57 سانتیمتر وزن دستگاه اسپرسو ساز رویال : 35 کیلو گرم اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

اسپرسو ساز رویال تک گروپ مدل ROYAL VALELUNGA

اسپرسو ساز رویال تک گروپ مدل ROYAL VALELUNGA اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال با برق تک فاز کار می کند اسپرسو ساز رویال تک گروپ است اسپرسو ساز رویال داری جریان مداوم گرمایی به دلیل داشتن دیگ مسی داخلی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای سوییچ شروع پر کردن آب می باشد اسپرسو ساز رویال داری اهرم کنترل آب جوشان اتوماتیک می باشد اسپرسو ساز رویال دارای واحد تعادل گرمایی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای مجرای خروج آب داغ می باشد فاصله 44 سانتی متری از گروپ مایع تا سینی کف دستگاه توان ( قدرت ) اسپرسو ساز رویال 3000 وات است ظرفیت دیگ جوشان ( بویلر ) اسپرسو ساز رویال 7 لیتر است ابعاد دستگاه اسپرسو ساز رویال : 60 * 52 * 55 سانتیمتر وزن خالص اسپرسو ساز رویال : 40 کیلو گرم اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

اسپرسو ساز رویال مدل ROYAL TECNICA

25,000,000 تومان
اسپرسو ساز رویال مدل ROYAL TECNICA اسپرسو ساز رویال ساخت کشور ایتالیا می باشد اسپرسو ساز رویال تک گروپ است اسپرسو ساز رویال با برق تک فاز کار می کند اسپرسو ساز رویال دارای جریان مداوم گرما به دلیل داشتن دیگ جوشان مسی داخلی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای واحد تعادل گرمایی می باشد اسپرسو ساز رویال دارای یک خروجی آب داغ است فاصله 44 سانتی متری از دهانه تحویل مایع در مدل های TALL CUP قدرت ( توان ) اسپرسو ساز رویال 2300 وات است گنجایش دیگ جوشان ( بویلر ) اسپرسو ساز رویال 5 لیتر می باشد ابعاد اسپرسو ساز رویال 46 * 53 * 57 سانتیمتر است وزن خالص اسپرسو ساز رویال 35 کیلو گرم می باشد اسپرسو ساز رویال دارای یک سال گارانتی می باشد

دانه قهوه اسپرسو تورالدو TORALDO

 دانه قهوه اسپرسو تورالدو TORALDO دانه قهوه اسپرسو تورالدو ساخت کشور ایتالیا می باشد مدل TORALDO ARANCIO دانه قهوه اسپرسو تورالدو قهوه ای خاص با طعم و عطری بی نطیر برای سلیقه های خاص است ترکیب دانه قهوه اسپرسو تورالدو از  90 درصد عربیکا - 10 درصد ربوستا تشکیل شده است اصلیت دانه قهوه اسپرسو تورالدو از آمریکای مرکزی - اندونزی - اتیوپی می باشد نوع ROAST : بسیار تیره عطر دانه قهوه اسپرسو تورالدو  بسیار قوی است وزن هر بسته دانه قهوه اسپرسو تورالدو  1 کیلو گرم می باشد بسته بندی دانه قهوه تورالدو 6 عدد بسته دانه قهوه یک کیلویی می باشد

دانه قهوه اسپرسو تورالدو TORALDO ROSSO

دانه قهوه اسپرسو تورالدو مدل ROSSO قهوه اسپرسو تورالدو در کشور ایتالیا فرآوری شده است مدل TORALDO ROSSO ترکیب قهوه اسپرسو تورالدو از 85 درصد عربیکا و 15 درصد ربوستا درست شده است اصلیت قهوه اسپرسو تورالدو از کشورهای برزیل و امریکای مرکزی می باشد نوع ROAST : قهوه اسپرسو تورالدو به رنگ تیره می باشد عطر قهوه اسپرسو  تورالدو قوی می باشد قهوه اسپرسو تورالدو مناسب برای سلیقه هاس خاص و مشکل پسند که میخواهند عطر و مزه ای خاص را تجربه کنند قهوه اسپرسو تورالدو مناسب برای کافی شاپ هایی که مشتریان خاص دارند و نمیخواهند مشتریان خود را از دست بدهند وزن هر بسته قهوه اسپرسو تورالدو 1 کیلو گرم است

دانه قهوه بیالتی گوستو دلچه BIALETTI GUSTO DOLCH

110,000 تومان
دانه قهوه بیالتی گوستو دلچه BIALETTI GUSTO DOLCH دانه قهوه بیالتی BIALETTI در کشور ایتالیا رست و بسته بندی می گردد دانه قهوه بیالتی 100 درصد عربیکا می باشد دانه قهوه بیالتی BIALETTI دارای رست ملایم و آرام ( SLOW ROASTING )  و دارای کیفیت بالا و طعم استثنایی می باشد دانه قهوه بیالتی BIALETTI در بسته های 500 گرمی عرضه می گردد درجه برشته سازی متوسط طعم ملایم و نت وانیلی مناسب برای انواع دستگاه های قهوه ساز و ...

دانه قهوه بیزرا بونجورنو BEZZERA BUON GIORNO

دانه قهوه بیزرا بونجورنو BEZZERA BUON GIORNO دانه قهوه بیزرا بونجورنو در کشور ایتالیا فن آوری شده است دانه قهوه بیزرا بونجورنو در کشور ایتالیا بسته بندی شده و به تمام دنیا توزیع می شود دانه قهوه بیزرا بونجورنو از ترکیب 80 درصد روبوستا و 20 درصد عربیکا تشکیل شده است دانه قهوه بیزرا بونجورنو دارای عطر و طعم غنی شده با اسیدیته کم است دانه قهوه بیزرا بونجورنو مقداری کم کافئین دارد و دارای تلخی دلپذیری می باشد دانه قهوه بیزرا دارای عطر و طعم شیرین و پایدار می باشد دانه قهوه بیزرا در بسته بندی 1 کیلویی عرضه می شود تعداد در هر کارتن 6 عدد بسته 1 کیلویی

دانه قهوه تورالدو ایتالیا TORALDO BLUETTE

دانه قهوه تورالدو ایتالیا TORALDO BLUETTE دانه قهوه تورالدو در کشور ایتالیا فرآوری و بسته بندی می شو  60 درصد عربیکا 40 درصد ربوستا ROAST تیره دانه قهوه تورالدو دارای طعمی میوه ای و لطیف می باشد محل تولید دانه قهوه تورالدو کشورهای امریکای جنوبی - اندونزی - آفریقا می باشد بسته بندی دانه قهوه تورالدو 1 کیلو گرمی می باشد هر کارتن 6 کیلو گرم

دانه قهوه دانته DUNTTE TRADIZONE

68,000 تومان
دانه قهوه دانته DUNTTE TRADIZONE دانه قهوه دانته DUNTTE در کشور ایتالیا رست و بسته بندی می گردد ترکیبات دانه قهوه دانته DUNTTE : 70 درصد عربیکا / 30 درصد ربوستا دانه قهوه دانته DUNTTE در بسته های 250 گرمی عرضه می گردد ابعاد بسته بندی دانه قهوه دانته : 22 * 7 * 16 سانتیمتر وزن هر بسته دانه قهوه دانته : 250 گرم رنگ دانه قهوه دانته DUNTTE : تیره برشته دانه قهوه دانته DUNTTE مناسب برای دستگاه های اسپرسو ساز خانگی و صنعتی می باشد

دانه قهوه دانته مستر پائولو DUNTTE MR PAOLO

270,000 تومان
دانه قهوه دانته مستر پائولو DUNTTE MR PAOLO دانه قهوه دانته مستر پائولو DUNTTE MR PAOLO در کشور ایتالیا رست و بسته بندی می شود دانه قهوه دانته مستر پائولو DUNTTE MR PAOLO دارای ترکیب 60 درصد ربوستا و 40 درصد عربیکا می باشد دانه قهوه دانته مستر پائولو DUNTTE MR PAOLO جادوی رستری با تجربه که باعث می شود تا تمام آرزویتان را در این قهوه پیدا کنید و برای تقدیر از این رستر چیره دست تصمیم بر آن گرفته شد که به نام خود ایشان نام گذاری گردد دانه قهوه دانته مستر پائولو DUNTTE MR PAOLO قهوه ای بسیار غنی - ابریشمی و آرام بخش می باشد که شامل بهترین دانه های قهوه از سه قاره همراه با رستی دقیق بوده تا بهترین قهوه را برای شما به ارمغان بیاورد دانه قهوه دانته مستر پائولو DUNTTE MR PAOLO در بسته های یک کیلو گرمی موجود می باشد تعداد در هر کارتن 10 عدد بسته 1 کیلو گرمی

دانه قهوه لم فیلو ۱۰۰% عربیکا LEMM

دانه قهوه لم فیلو 100% عربیکا LEMM دانه قهوه لم LEMM در ایران رست و بسته بندی می گردد دانه قهوه لم LEMM دارای اسدیته کامل و ملایم می باشد دانه قهوه لم LEMM دارای عطر مرکبات و توت است دانه قهوه لم LEMM یادآور طعم های شکلات تیره و میوه های خشک می باشد دانه قهوه لم LEMM در بسته بندی های 250 گرمی و 1 کیلویی عرضه می گردد این انتخاب است در مسیر کیفیت که هنر ترکیب را توصیف می کند. این ترکیب یک فنجان بسیار یکدست و کاملا متعادل را ارائه می دهد. به همراه اسیدیته کامل و ملایم ، از ضعیف تا متوسط در اولین جرعه ، به همراه عطر مرکبات و توت را با اشاره ای ضعیف از طعم یادهای شکلات های تیره و میوه های خشک را نشان می دهد. سپس در جرعه بعدی قهوه تمام عطرهای غنی آن را فرا می گیرد، و در ادامه قهوه را با طعم یادهای گل و میوه ای آن فرا می گیرد. این قهوه یک طعم نهایی ماندگار شرابی و کاراملی به همراه دارد. حجم پیشنهادی : 18 گرم دما 93 درجه سانتی گراد مدت زمان عصاره گیری 25 الی 30 ثانیه با شیر : مانند یک کوکی ات سوئیت بیلیس و بیسکوئیت های دایجستیو . به همراه طعم میوه ای ،تافی . فوق العاده برای تهیه یک کورتادو . فلت وایت و آیتم های ترکیبی با شیر در حجم های پایین با سبت 1 به 1 و در حجم های بالاتر با نسبت 1 به 2