در حال نمایش 1–16 از 34 نتیجه

چرخ گوشت الکتروکار ۱۲ مدل EC 17

چرخ گوشت الکتروکار 12 مدل EC 17 مدل EC - 17 چرخ گوشت 12 الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت الکتروکار با برق تک فاز می کند قدرت موتور 1 اسب بخار است بازدهی 150 کیلو گرم در ساعت می باشد بدنه چرخ گوشت الکترو کار از استیل ضد زنگ ساخته شده است چرخ گوشت الکتروکار دارای گلویی متحرک و قابل شستشو می باشد گلویی - روده و طوقه چرخ گوشت الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است چرخ گوشت الکتروکار دارای تیغ و پنجره استیل خود تیز شونده ( اتومات ) می باشد گیربکس چرخ گوشت الکتروکار ساخت تایوان می باشد  چرخ گوشت الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار ۲۲ مدل EC 18

چرخ گوشت الکتروکار 22 مدل EC 18 مدل EC - 18 چرخ گوشت 22 الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت 22 الکتروکار با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور 1/25 اسب بخار است بازدهی 250 کیلو گرم در ساعت می باشد گلویی متحرک و قابل شستشو است گلویی - روده و طوقه چرخ گوشت الکتروکار از جنس استیل ساخته شده است تیغ و پنجره چرخ گوشت الکتروکار از جنس استیل و خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده است بدنه چرخ گوشت الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده چرخ گوشت الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار ۳۲ رومیزی EC 10

5,750,000 تومان
چرخ گوشت الکتروکار 32 رومیزی EC 10 مدل EC - 10 چرخ گوشت 32 گیربکسی الکتروکار ساخت ایران است چرخ گوشت 32 گیربکسی الکتروکار با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت 32 گیر بکسی الکتروکار 2 اسب بخار می باشد بازدهی 300 کیلو گرم در ساعت است بدنه چرخ گوشت 32 گیربکسی الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است تیغ و پنچره چرخ گوشت 32 گیربکسی الکتروکار استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده است گلویی متحرک و قابل شستشو می باشد گیربکس چرخ گوشت 32 گیربکسی الکتروکار ساخت کشور تایوان است مناسب برای قصابی ها و کبابی ها و رستوران ها و ..... چرخ گوشت 32 گیر بکسی الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار ۳۲ گیربکسی پایه دار مدل EC 11 A

چرخ گوشت 32 گیربکسی پایه دار مدل EC - 11 A چرخ گوشت الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت الکتروکار با برق تک قاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت الکتروکار 2 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت الکتروکار 300 کیلو گرم در ساعت است بدنه چرخ گوشت الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است چرخ گوشت الکتروکار دارای گلویی متحرک و قابل شستشو می باشد تیغ و پنجره چرخ گوشت الکتروکار از استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده است مناسب برای قصابی ها - رستوران ها - کبابی ها - چلو کبابی ها و .... چرخ گوشت الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار ۳۲ گیربکسی مدل EC 12

6,450,000 تومان
چرخ گوشت الکتروکار 32 گیربکسی مدل EC 12 مدل EC - 12 چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار 2 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار  300 کیلو گرم در ساعت است چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار دارای گلویی متحرک و قابل شستشو می باشد بدنه چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است تیغ و پنجره چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار از استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده مناسب برای رستوران ها - تالارها - کبابی ها - چلو کبابی ها و ..... چرخ گوشت 32 مبله الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار ۳۲ مدل EC 19

چرخ گوشت الکتروکار 32 مدل EC 19 مدل EC - 19 چرخ گوشت الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت الکتروکار با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت الکتروکار 2 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت الکتروکار 300 کیلو گرم در ساعت است چرخ گوشت الکتروکار دارای گلویی متحرک و قابل شستشو می باشد گلویی - روده و طوقه استیل چرخ گوشت الکتروکار دارای تیغ و پنجره استیل خود تیز شونده می باشد بدنه چرخ گوشت الکتروکار تمام استیل است گیربکس چرخ گوشت الکتروکار ساخت تایوان است چرخ گوشت الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار ۴۲ گیربکسی مدل EC 05

18,800,000 تومان
چرخ گوشت الکتروکار 42 گیربکسی مدل EC 05 مدل EC - 05 چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار ساخت ایران می باشد گلویی متحرک و قابل شستشو چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار با برق 3 فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار 10 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار 1200 کیلو گرم در ساعت است بدنه چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است تیغ و پنجره چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار از استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده است گیربکس چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار ساخت کشور تایوان می باشد مناسب برای رستوران ها - تالارها - سازمان ها - ادارات - بیمارستان ها و .... چرخ گوشت 42 گیربکسی الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار رو میزی مدل EC 11

چرخ گوشت الکتروکار رو میزی مدل EC 11 مدل EC - 11 چرخ گوشت رومیزی الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت رومیزی الکتروکار با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت رومیزی الکتروکار 2 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت رومیزی الکتروکار 300 کیلو گرم در ساعت می باشد چرخ گوشت رومیزی الکتروکار دارای گلویی متحرک و قابل شستشو می باشد بدنه چرخ گوشت رومیزی الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است تیغ و پنجره چرخ گوشت رومیزی الکتروکار از جنس استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده است مناسب برای کبابی ها - چلو کبابی ها - رستوران ها - تالارها و ... چرخ گوشت رومیزی الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار گیربکسی ۳۲ به ۴۲ مدل EC 08

7,300,000 تومان
چرخ گوشت الکتروکار گیربکسی 32 به 42 مدل EC 08 مدل EC - 08 چرخ گوشت مبله 32 به 42 الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت مبله 32 به 42 الکتروکار با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت مبله 32 به 42 الکتروکار  3 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت مبله 32 به 42 الکتروکار 500 کیلو گرم در ساعت است بدنه چرخ گوشت مبله 32 به 42 الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است تیغ و پنجره چرخ گوشت مبله 32 به 42 الکتروکار از استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده مناسب برای تالارها - رستوران ها - کبابی ها - چلو کبابی ها و .... چرخ گوشت مبله 32 به 42 الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار گیربکسی ۵۲ مدل EC 02

چرخ گوشت الکتروکار گیربکسی 52 مدل EC 02 مدل EC 02 چرخ گوشت 52 گیربکسی الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت 52 گیربکسی الکتروکار با برق 3 فاز کار می کند گلویی متحرک و قابل شستشو می باشد قدرت موتور چرخ گوشت 52 گیربکسی  الکتروکار  25 اسب بخار می باشد بدنه چرخ گوشت 52 گیربکسی الکتروکار از استیل ضد زنگ ساخته شده است تیغ و پنجره چرخ گوشت 52 گیربکسی الکتروکار از جنس استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده است بازدهی چرخ گوشت 52 گیربکسی الکتروکار 4000 کیلو گرم در ساعت می باشد گیربکس چرخ گوشت 52 گیربکسی الکتروکار ساخت کشور تایوان است مناسب برای کارهای سنگین مانند تولید کننده های سوسیس و کالباس و همبرگر سازی ها و .... چرخ گوشت 52 گیربکسی الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت الکتروکار میکسردار ۴۲ مدل EC 03

چرخ گوشت الکتروکار میکسردار 42 مدل EC 03 مدل EC 03 چرخ گوشت 42 میکسر دار الکتروکار ساخت ایران می باشد چرخ گوشت 42 میکسردار الکتروکار با برق 3 فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت میکسردار الکتروکار 5/5 اسب بخار است قدرت موتور میکسر 3 اسب بخار است بازدهی چرخ گوشت 42 میکسردار الکتروکار 500 کیلو گرم در ساعت می باشد گنجایش میکسر 150 لیتر است چرخ گوشت 42 میکسردار الکتروکار درای بدنه تمام استیل ضد زنگ می باشد تیغ و پنجره چرخ گوشت 42 میکسردار الکتروکار از جنس استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده است گیربکس چرخ گوشت 42 میکسردار الکتروکار ساخت کشور تایوان می باشد چرخ گوشت 42 میکسر دار الکتروکار دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت امگا ۲۲ OMEGA TE 22

32,800,000 تومان
چرخ گوشت امگا 22 مدل TE 22 مدل TE 22 چرخ گوشت امگا ساخت کشور ایتالیا می باشد چرخ گوشت امگا با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت امگا 1/4 اسب بخار است بازدهی چرخ گوشت امگا 250 کیلوگرم در ساعت می باشد جنس بدنه چرخ گوشت امگا از آلمینیوم آنادایز شده ساخته شده است جنس گلویی و روده و طوقه چرخ گوشت امگا از استیل ضد زنگ می باشد تیغ و پنجره چرخ گوشت امگا از استیل خود تیز شونده ساخته شده  چرخ گوشت امگا دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت امگا ۳۲ تک فاز OMEGA TA 32

41,600,000 تومان
چرخ گوشت امگا 32 تک فاز مدل TA 32 چرخ گوشت امگا ساخت کشور ایتالیا می باشد مدل TA 32 این مدل چرخ گوشت امگا با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت امگا ایتالیا 2/5 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت امگا ایتالیا 500 کیلو گرم در ساعت است بدنه چرخ گوشت امگا ایتالیا از آلمینیوم آنادایز شده ساخته شده است گلویی متحرک و قابل شستشو گلویی و روده و طوقه چرخ گوشت امگا ایتالیا از استیل ضد زنگ ساخته شده تیغ و پنجره چرخ گوشت امگا ایتالیا از استیل خود تیز شونده ( اتومات ) ساخته شده چرخ گوشت امگا ایتالیا مناسب برای قصابی ها - سوپر پروتینی ها - فست فودها و رستوران ها و ... چرخ گوشت امگا ایتالیا دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت امگا ۳۲ قرمز ۳ فاز OMEGA TA

40,600,000 تومان
چرخ گوشت امگا 32 قرمز 3 فاز OMEGA TA چرخ گوشت امگا ساخت کشور ایتالیا می باشد چرخ گوشت امگا با برق 3 فاز کار می کند قدرت موتور چرخ گوشت امگا 3 اسب بخار می باشد بازدهی چرخ گوشت امگا 500 کیلو گرم در ساعت است بدنه چرخ گوشت امگا از آلمینیوم ساخته شده است گلویی - روده - طوقه - سینی -تیغ و پنجره چرخ گوشت امگا از استیل ضد زنگ ساخته شده است چرخ گوشت امگا دارای دنده معکوس برای جلوگیری از انسداد گوشت در گلویی می باشد وزن چرخ گوشت امگا 59 کیلو گرم است چرخ گوشت امگا مناسب برای قصابی ها - سوپر گوشت ها - کبابی ها و ... چرخ گوشت امگا دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت اوماس ۲۲ OMAS TS 22 F

21,000,000 تومان
چرخ گوشت اوماس 22 مدل TS 22 F مدل OMAS TS 22 E چرخ گوشت اوماس با برق تک فاز کار می کند چرخ گوشت اوماس ساخت کشور ایتالیا می باشد بازدهی چرخ گوشت اوماس  250 کیلو گرم در ساعت است جنس بدنه چرخ گوشت اوماس از آلمینیوم آنادایز شده ساخته شده است گلویی و روده و طوقه چرخ گوشت اوماس استیل ضد زنگ است تیغ و پنجره چرخ گوشت اوماس از استیل ضد زنگ خود تیز شونده ساخته شده است چرخ گوشت اوماس دارای فن خنک کننده می باشد چرخ گوشت اوماس دارای استاندارد CE اروپا است چرخ گوشت اوماس دارای یک سال گارانتی می باشد

چرخ گوشت اوماس ۳۲ OMAS TS 32 E

41,000,000 تومان
چرخ گوشت اوماس 32 مدل TS 32 E مدل OMAS TS 32 E چرخ گوشت اوماس ساخت کشور ایتالیا است چرخ گوشت اوماس با برق تک فاز کار می کند بازدهی چرخ گوشت اوماس 500 کیلو گرم در ساعت است جنس بدنه چرخ گوشت اوماس از آلمینیوم آنادایز شده ساخته شده است گلویی و روده و طوقه چرخ گوشت اوماس از استیل ضد زنگ ساخته شده است تیغ و پنجره چرخ گوشت اوماس از استیل ضد زنگ خود تیز شونده ساخته شده است چرخ گوشت اوماس مجهز به فن خنک کننده است چرخ گوشت اوماس دارای استاندارد CE اروپا می باشد چرخ گوشت اوماس دارای یک سال گارانتی می باشد