نمایش 9 نتیحه

شو کیک شیرینی ۲ طبقه ۱۲۰ سانت DIAMOND

شو کیک شیرینی 2 طبقه 120 سانت DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 2 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 190 لیتر است توان شو کیک دیاموند 513 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 79 * 54 * 120 سانتیمتر وزن شو کیک دیاموند : 115 کیلو گرم شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد

شو کیک شیرینی ۲ طبقه ۱۵۰ سانت DIAMOND

شو کیک شیرینی 2 طبقه 150 سانت DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 2 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 200 لیتر است توان شو کیک دیاموند 542 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 79 * 54 * 150 سانتیمتر وزن شو کیک دیاموند : 136 کیلو گرم شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد

شو کیک شیرینی ۲ طبقه ۹۰ سانت DIAMOND

شو کیک شیرینی 2 طبقه 90 سانت DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 2 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 115 لیتر است توان شو کیک دیاموند 377 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 79 * 54 * 90 سانتیمتر وزن شو کیک دیاموند : 95 کیلو گرم شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد

شو کیک شیرینی مکعبی ۳ طبقه ۱۲۰ سانت DIAMOND

شو کیک شیرینی مکعبی 3 طبقه 120سانت DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 3 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 260 لیتر است توان شو کیک دیاموند 673 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 94 * 54 * 120 سانتیمتر شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد

شو کیک شیرینی مکعبی ۳ طبقه ۱۵۰ سانت DIAMOND

شو کیک شیرینی مکعبی 3 طبقه 150 سانت DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 3 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 330 لیتر است توان شو کیک دیاموند 716 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 94 * 54 * 150 سانتیمتر شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد

شو کیک شیرینی مکعبی ۳ طبقه ۹۰ سانت DIAMOND

شو کیک شیرینی مکعبی 3 طبقه 90 سانت DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 3 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 190 لیتر است توان شو کیک دیاموند 527 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 94 * 54 * 90 سانتیمتر وزن شو کیک دیاموند : 145 کیلو گرم شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد

شو کیک شیرینی مکعبی دیاموند ۱۲۰سانتی DIAMOND

شو کیک شیرینی مکعبی دیاموند 120 سانتی DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 2 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 190 لیتر است توان شو کیک دیاموند 601 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 120 * 54 * 79 سانتیمتر وزن شو کیک دیاموند : 122 کیلو گرم شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد

شو کیک شیرینی مکعبی دیاموند ۱۵۰ سانتی DIAMOND

شو کیک شیرینی مکعبی دیاموند 150 سانتی DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 2 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 240 لیتر است توان شو کیک دیاموند 648 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 150 * 54 * 79 سانتیمتر وزن شو کیک دیاموند : 145 کیلو گرم شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد    

شو کیک شیرینی مکعبی دیاموند ۹۰ سانتی DIAMOND

شو کیک شیرینی مکعبی دیاموند 90 سانتی DIAMOND شو کیک دیاموند DIAMOND ساخت کشور چین می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND با برق تک فاز کار می کند شو کیک دیاموند DIAMOND دارای 2 طبقه می باشد شو کیک دیاموند DIAMOND به صورت رو میزی استفاده می شود رنج دمایی شو کیک دیاموند : 2 + الی 8 + درجه سانتیگراد حجم خالص شو کیک دیاموند 140 لیتر است توان شو کیک دیاموند 443 وات می باشد ابعاد شو کیک دیاموند : 90 * 54 * 79 سانتیمتر وزن شو کیک دیاموند : 102 کیلو گرم شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای نمایش انواع کیک و ... شو کیک دیاموند DIAMOND مناسب برای قنادی ها - کافه ها - کافی شاپ ها و ... شو کیک دیاموند DIAMOND دارای یک سال گارانتی می باشد