نمایش 8 نتیحه

دستگاه وکیوم مینروا MINERVA PACK 10 X

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 10 X دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد مدل MINERVA PACK 10 X دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور دستگاه وکیوم مینروا 0/8  اسب بخار است طول لبه دوخت دستگاه وکیوم مینروا 350 میلیمتر می باشد دستگاه وکیوم مینروا دارای پمپ وکیوم است مکش پمپ وکیوم 12m3h بدنه دستگاه وکیوم مینروا تمام استیل است ابعاد 475*535*440 میلیمتر دستگاه وکیوم مینروا مناسب برای بسته بندی و وکیوم کردن انواع گوشت قرمز و سفید و مواد پروتینی است دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد

دستگاه وکیوم مینروا MINERVA PACK 16

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 16 مدل MINERVA PACK 16 دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور دستگاه وکیوم مینروا 0/94  اسب بخار می باشد طول لبه دوخت 470 میلیمتر است بدنه دستگاه وکیوم مینروا تمام استیل می باشد دستگاه وکیوم مینروا دارای پمپ وکیوم است مکش پمپ وکیوم 16m3h دستگاه وکیوم مینروا دارای یک میله درزگیری است ابعاد 466*560*510 مناسب برای بسته بندی وکیوم انواع گوشت قرمز و سفید و ماهی و فراوردهای پروتینی دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد

دستگاه وکیوم مینروا MINERVA PACK 20

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 20 مدل MINERVA PACK 20 دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور دستگاه وکیوم مینروا 1  اسب بخار است طول لبه دوخت 470 میلیمتر دستگاه وکیوم مینروا دارای پمپ وکیوم می باشد مکش پمپ 18m3h بدنه دستگاه وکیوم مینروا تمام استیل است ابعاد 470*625*600 مناسب برای بسته بندی انواع گوشت قرمز و گوشت سفید و ماهی و انواع فراوردهای پروتینی دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد

دستگاه وکیوم مینروا MINERVA PACK 25 B

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 25 B دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد مدل MINERVA PACK 25 B دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز کار می کند دارای گاز قدرت موتور دستگاه وکیوم مینروا 1/3 اسب بخار می باشد طول لبه دوخت 500 میلیمتر دستگاه وکیوم مینروا دارای پمپ وکیوم است مکش پمپ 25/40m3h دستگاه وکیوم مینروا دارای 2 میله درزگیری می باشد ابعاد 1046*663*620 بدنه دستگاه وکیوم مینروا تمام استیل است دستگاه وکیوم مینروا مناسب برای بسته بندی وکیوم انواع گوشت قرمز و گوشت سفید و ماهی و انواع فراوردهای پروتینی می باشد دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد    

دستگاه وکیوم مینروا MINERVA PACK 40 X

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 40 X مدل MINERVA PACK 40 X دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز می کند قدرت موتور دستگاه وکیوم مینروا 1/74 اسب بخار می باشد دستگاه وکیوم مینروا دارای 2 میله درز گیری به طول 410 و 960 میلیمتر است دستگاه وکیوم مینروا دارای پمپ وکیوم می باشد دارای گاز مکش پمپ 40m3h ابعاد 1085*640*1080 بدنه دستگاه وکیوم مینروا تمام استیل است دستگاه وکیوم مینروا مناسب برای بسته بندی وکیوم انواع گوشت قرمز و گوشت سفید و ماهی و انواع فراوردهای پروتینی می باشد دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد

دستگاه وکیوم مینروا MINERVA PACK 63 X

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 63 X مدل MINERVA PACK 63 X دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز کاز می کند قدرت موتور 2/41 اسب بخار دستگاه وکیوم مینروا دارای 2 میله درز گیری به طول 750 و 540 میلیمتر می باشد دارای گاز پمپ وکیوم مکش پمپ 63m3h ابعاد 1055*710*910 میلیمتر بدنه دستگاه وکیوم مینروا از استیل ضد زنگ ساخته شده است دستگاه وکیوم مینروا مناسب برای بسته بندی وکیوم انواع گوشت قرمز و گوشت سفید و ماهی و فراوردهای پروتینی دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد

دستگاه وکیوم مینروا مدل MINERVA PACK 6

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 6 مدل MINERVA PACK 6 دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور دستگاه وکیوم مینروا 0/7  اسب بخار می باشد طول لبه دوخت دستگاه وکیوم مینروا 270 میلیمتر است دستگاه وکیوم مینروا دارای پمپ وکیوم می باشد مکش پمپ وکیوم 6m3h ابعاد دستگاه وکیوم مینروا 410*360*430 میلیمتر است بدنه دستگاه وکیوم مینروا تمام استیل است دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 100

دستگاه وکیوم مینروا مدل PACK 100 مدل MINERVA PACK 100 دستگاه وکیوم مینروا ساخت کشور ایتالیا می باشد دستگاه وکیوم مینروا با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور دستگاه وکیوم مینروا 2/95 اسب بخار است دارای گاز دستگاه وکیوم مینروا دارای 3 میله درزگیری به طول های 640 و 1050 و 640 میلیمتر است پمپ وکیوم مکش پمپ 100m3h ابعاد 1085*875*1175 بدنه دستگاه وکیوم مینروا از استیل ضد زنگ ساخته شده است دستگاه وکیوم مینروا مناسب برای بسته بندی وکیوم انواع گوشت قرمز و گوشت سفید و ماهی و انواع فراوردهای پروتینی می باشد دستگاه وکیوم مینروا دارای یک سال گارانتی می باشد