نمایش 6 نتیحه

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۳/۵ فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS

900,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 3/5 فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS ساخت کشور ایتالیا استیل خود تیز شونده سوراخ 3/5 ( کبریتی ) 2 شیار مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی و خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۴/۵ فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS

800,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 4/5 فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS ساخت کشور ایتالیا استیل خود تیز شونده سوراخ 4/5 2 شیار مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی و خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۳/۵ فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS

1,950,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 3/5 فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS ساخت کشور ایتالیا استیل خود تیز شونده سوراخ 3/5 ( کبریتی ) 2 شیار مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی و خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۴/۵ فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS

1,750,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 4/5 فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS ساخت کشور ایتالیا استیل خود تیز شونده سوراخ 4/5 2 شیار مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی و خارجی )

تیغ چرخ گوشت ۳۲ فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS

350,000 تومان
تیغ چرخ گوشت 32 فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS سایز 32 ساخت کشور ایتالیا تمام استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( خارجی و ایرانی )

تیغ چرخ گوشت ۴۲ فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS

650,000 تومان
تیغ چرخ گوشت 42 فاپاتولز ایتالیا FAPATOLS ساخت کشور ایتالیا سایز 42 ساخته شده از استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی _ خارجی )