در حال نمایش 1–16 از 19 نتیجه

پنجره چرخ گوشت ۲۲ سوراخ ۳/۵ سالوادور چین SALVADOR

98,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 22 سوراخ 3/5 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 22 سوراخ 3/5 ( کبریتی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 22 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۲۲ سوراخ ۴/۵ سالوادور چین SALVADOR

95,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 22 سوراخ 4/5 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 22 سوراخ 4/5 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 22 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۱۰ سالوادور چین SALVADOR

165,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 10 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده سوراخ 10 ( نخودی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۱۲ سالوادور چین SALVADOR

165,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 12 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده سوراخ 12 ( نخودی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۳ سالوادور چین SALVADOR

176,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 3 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده سایز 32 سوراخ 3 ( سوزنی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۳/۵ سالوادور چین SALVADOR

170,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 3/5 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده سایز 32 سوراخ 3/5 ( کبریتی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۴/۵ سالوادور چین SALVADOR

165,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 4/5 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده سایز 32 سوراخ 4/5 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۶ سالوادور چین SALVADOR

165,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 6 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 32 سوراخ 6 ( نخودی ) استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۸ سالوادور چین SALVADOR

165,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 8 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 32 سوراخ 8 ( نخودی ) استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۱۰ سالوادور چین SALVADOR

360,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 10 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 42 سوراخ 10 ( نخودی ) استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۱۲ سالوادور چین SALVADOR

360,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 12 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 42 سوراخ 12 ( نخودی ) استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۳ سالوادور چین SALVADOR

385,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 3 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده ( اتومات ) سوراخ 3 ( سوزنی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۳/۵ سالوادور چین SALVADOR

370,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 3/5 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده ( اتومات ) سوراخ 3/5 ( کبریتی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۴/۵ سالوادور چین SALVADOR

360,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 4/5 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین استیل خود تیز شونده ( اتومات ) سوراخ 4/5 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۶ سالوادور چین SALVADOR

360,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 6 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 42 سوراخ 6 استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۸ سالوادور چین SALVADOR

360,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 8 سالوادور چین SALVADOR ساخت کشور چین سایز 42 سوراخ 8 استیل خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )