نمایش 1 نتیحه

تیغ پنجره چرخ گوشت سالوادور ایتالیا SALVDOR

تیغ پنجره چرخ گوشت سالوادور ایتالیا SALVDOR SALVADOR تیغ و پنجره سالوادور ساخت کشور ایتالیا می باشد در سایزهای 12 - 22 - 32 - 42 تیغ 12 سالوادور ایتالیا : 90.000 تومان تیغ 22 سالوادر ایتالیا  :110.000 هزار تومان تیغ 32 سالوادور ایتالیا : 130.000 هزار تومان تیغ 32 سالوادور ایتالیا تمام لبه : 170.000 هزار تومان تیغ 42 سالوادور ایتالیا : 245.000 هزار تومان تیغ 42 سالوادور ایتالیا تمام لبه : 265.000 هزار تومان پنجره 12 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 195.000 تومان پنجره 12 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 : 195.000 تومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ  3 : 290.000 هزارتومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 265.000 هزار تومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 12 : 240.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 2/5 : 415/000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 3 : 378.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 345.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 12 : 330.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 2/5 : .900.000هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 3 : 900.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 720.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 20 :  645.000 هزار تومان