نمایش 1 نتیحه

تیغ پنجره چرخ گوشت سالوادور ایتالیا SALVDOR

تیغ پنجره چرخ گوشت سالوادور ایتالیا SALVDOR SALVADOR تیغ و پنجره سالوادور ساخت کشور ایتالیا می باشد در سایزهای 12 - 22 - 32 - 42 تیغ 12 سالوادور ایتالیا : 78.000 تومان تیغ 22 سالوادر ایتالیا  :100.000 هزار تومان تیغ 32 سالوادور ایتالیا : 118.000 هزار تومان تیغ 32 سالوادور ایتالیا تمام لبه : 132.000 هزار تومان تیغ 42 سالوادور ایتالیا : 222.000 هزار تومان تیغ 42 سالوادور ایتالیا تمام لبه : 245.000 هزار تومان پنجره 12 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 179.000 تومان پنجره 12 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 : 177.000 تومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ  3 : 270.000 هزارتومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 242.000 هزار تومان پنجره 22 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 12 : 196.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 2/5 : 348.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 3 : 348.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 348.000 هزار تومان پنجره 32 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 12 : 300.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 2/5 : .790.000هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 3 : 790.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 3/5 : 660.000 هزار تومان پنجره 42 سالوادور ایتالیا سوراخ 4/5 الی سوراخ 20 :  608.000 هزار تومان