در حال نمایش 1–16 از 20 نتیجه

پنجره چرخ گوشت ۲۲ سوراخ ۱۲ سالوادور ایتالیا SALVADOR

220,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 22 سوراخ 12 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت ایتالیا جنس : استیل سوراخ : 12 خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 22 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۲۲ سوراخ ۳/۵ سالوادور ایتالیا SALVADOR

270,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 22 سوراخ 3/5 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت ایتالیا جنس : استیل سوراخ : 3/5 خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 22 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۲۲ سوراخ ۴/۵ سالوادور ایتالیا SALVADOR

250,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 22 سوراخ 4/5 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت ایتالیا جنس : استیل سوراخ : 4/5 خود تیز شونده مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 22 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۱۰ سالوادور ایتالیا SALVADOR

335,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 10 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 10 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۱۲ سالوادور ایتالیا SALVADOR

335,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 12 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 12 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۳ سالوادور ایتالیا SALVADOR

380,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 3 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 3 ( سوزنی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۳/۵ سالوادور ایتالیا SALVADOR

345,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 3/5 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 3/5 ( کبریتی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۴/۵ سالوادور ایتالیا SALVADOR

335,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 4/5 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 4/5 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۶ سالوادور ایتالیا SALVADOR

335,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 6 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 6 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۳۲ سوراخ ۸ سالوادور ایتالیا SALVADOR

335,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 32 سوراخ 8 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 8 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 32 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۱۰ سالوادور ایتالیا SALVADOR

650,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 10 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 10 ( نخودی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۱۲ سالوادور ایتالیا SALVADOR

650,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 12 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 12 ( نخودی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۳ سالوادور ایتالیا SALVADOR

885,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 3 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 3 ( سوزنی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۳/۵ سالوادور ایتالیا SALVADOR

730,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 3/5 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 3/5 ( کبریتی ) مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۴/۵ سالوادور ایتالیا SALVADOR

650,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 4/5 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 4/5 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )  

پنجره چرخ گوشت ۴۲ سوراخ ۶ سالوادور ایتالیا SALVADOR

650,000 تومان
پنجره چرخ گوشت 42 سوراخ 6 سالوادور ایتالیا SALVADOR ساخت کشور ایتالیا جنس : استیل خود تیز شونده سایز سوراخ ها 6 مناسب برای انواع چرخ گوشت های سایز 42 ( ایرانی - خارجی )