نمایش 5 نتیحه

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA ENCORE

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA ENCORE آسیاب قهوه باراتزا BARATZA ساخت کشور ایتالیا می باشد آسیاب قهوه باراتزا BARATZA با برق تک فاز کار می کند قدرت آسیاب قهوه باراتزا : 120 وات نوع و قطر تیغه آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  مخروطی شکل و 40 میلیمتر است دقت تنظیم : 250 الی 1200 میکرون سرعت آسیاب کردن : 0/8 الی 1/1 گرم در ثانیه آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای موتور الکتریکی قدرتمند می باشد قابلیت تنظیم میکرومتریک درجه آسیاب ( 40 درجه ) انتقال نیرو به تیغه بوسیله چرخ دنده انجام می شود آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای مخزن نگهدارنده قهوه آسیاب شده می باشد نگهداری و نظافت آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  آسان است ابعاد آسیاب قهوه باراتزا : 12 * 16 * 35 سانتیمتر وزن آسیاب قهوه باراتزا : 3/1 کیلو گرم آسیاب قهوه باراتزا BARATZA مناسب برای کافه ها - کافی شاپ ها - قهوه فروشی ها - هتل ها و ... آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای یک سال گارانتی می باشد

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA FORTE-AP

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA FORTE-AP آسیاب قهوه باراتزا BARATZA ساخت کشور ایتالیا می باشد آسیاب قهوه باراتزا BARATZA با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور آسیاب قهوه باراتزا : 240 وات است نوع و قطر تیغه آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  تخت و 54 میلیمتر است دقت تنظیم : 230 الی 1150 میکرون سرعت آسیاب : 2 الی 3/7 گرم در ثانیه حجم مخزن : 300 گرم جنس تیغه های آسیاب قهوه باراتزا BARATZA سرامیکی می باشد آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای موتور الکتریکی قدرتمند می باشد آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای نگه دارنده پورتا فیلتر است قابلیت تنظیم میکرومتریک درجه آسیاب ( 260 درجه ) صفحه نمایش لمسی قابلیت تنظیم مدت آسیاب بر اساس وزن یا زمان انتقال نیرو به تیغه توسط چرخ دنده بدنه استیل نگهداری و نظافت آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  بسیار آسان می باشد وزن آسیاب قهوه باراتزا : 6 کیلو گرم ابعاد آسیاب قهوه باراتزا : 18 * 13 * 36 سانتیمتر آسیاب قهوه باراتزا BARATZA مناسب برای کافه ها - کافی شاپ ها - قهوه فروشی ها و ... آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای یک سال گارانتی می باشد

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA SETTE 270

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA SETTE 270 آسیاب قهوه باراتزا BARATZA ساخت کشور ایتالیا می باشد آسیاب قهوه باراتزا BARATZA با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور آسیاب قهوه باراتزا : 290 وات است نوع و قطر تیغه آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  به صورت مخروطی و به اندازه 40 میلیمتر می باشد سرعت آسیاب کردن : 3/5 الی 5/5 گرم در ثانیه دقت تنظیم : 230 الی 950 میکرون حجم مخزن : 400 گرم آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای موتور الکتریکی قدرتمند می باشد ریزش مستقیم عمودی قهوه آسیاب شده از تیغه ها آسیاب قهوه باراتزا BARATZA قابلیت تنظیم میکرومتریک درجه آسیاب ( 270 درجه ) را دارا می باشد دارای نگه دارنده پورتا فیلتر V60 صفحه کنترل دیجیتال قابلیت تنظیم دقیق زمان آسیاب ( مقدار قهوه با دقت 0/1 ثانیه ) انتقال نیرو به تیغه بوسیله چرخ دنده آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای مخزن نگهدارنده قهوه آسیاب شده می باشد نگهداری و نظافت آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  آسان است ابعاد آسیاب قهوه باراتزا : 40 * 24 * 13 سانتیمتر وزن آسیاب قهوه باراتزا : 3/2 کیلو گرم آسیاب قهوه باراتزا BARATZA مناسب برای کافه ها - کافی شاپ ها - هتل ها - قهوه فروشی ها و ... آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای یک سال گارانتی می باشد

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA SETTE 270 W

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA SETTE 270 W آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  ساخت کشور ایتالیا می باشد آسیاب قهوه باراتزا BARATZA با برق تک فاز کار می کند قدرت موتور آسیاب قهوه باراتزا : 290 وات است نوع و قطر تیغه آسیاب قهوه باراتزا BARATZA مخروطی و 40 میلیمتر می باشد دقت تنظیم آسیاب : 230 الی 950 میکرون سرعت آسیاب : 3/5 الی 5/5 گرم در ثانیه حجم مخزن : 400 گرم آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای موتور الکتریکی قدرتمند می باشد ریزش عمودی قهوه آسیاب شده از تیغه ها قابلیت تنظیم میکرومتر ( درجه آسیاب 270 درجه ) آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای نگهدارنده پورتا فیلتر و V 60 صفحه کنترل دیجیتال قابلیت تنظیم مدت آسیاب بر اساس وزن یا زمان انتقال نیرو به تیغه بوسیله چرخ دنده آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای مخزن نگه دارنده قهوه آسیاب شده می باشد نگهداری و نظافت آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  بسیار آسان می باشد ابعاد آسیاب قهوه باراتزا : 13 * 24 * 40 سانتیمتر وزن آسیاب قهوه باراتزا : 32 کیلو گرم آسیاب قهوه باراتزا BARATZA مناسب برای کافه ها - کافی شاپ ها - قهوه فروشی ها و ... آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای یک سال گارانتی می باشد      

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA SETTE 30

آسیاب قهوه باراتزا BARATZA SETTE 30 آسیاب قهوه باراتزا BARATZA ساخت کشور ایتالیا می باشد آسیاب قهوه باراتزا BARATZA با برق تک فاز کار می کند قدرت آسیاب قهوه باراتزا : 240 وات است نوع و قطر تیغه آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  مخروطی و 40 میلیمتر می باشد دقت تنظیم : 230 الی 950 میکرون سرعت آسیاب کردن : 3/5 الی 5/5 گرم در ثانیه حجم مخزن : 400 گرم آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای موتور الکتریکی قدرتمند می باشد ریزش مستقیم ( عمودی ) قهوه آسیاب شده از تیغه ها قابلیت تنظیم میکرومتریک درجه آسیاب ( 30 درجه ) آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای نگه دارنده پورتا فیلتر V6 می باشد صفحه کنترل دیجیتال قابلیت تنظیم دقیق زمان آسیاب ( مقدار قهوه ) با دقت 0/1 گرم در آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  انتقال نیرو به تیغ توسط چرخ دنده انجام می گردد دارای مخزن نگه دارنده قهوه آسیاب شده نگه داری و نظافت آسیاب قهوه باراتزا BARATZA  بسیار آسان می باشد ابعاد آسیاب قهوه باراتزا : 40 * 24 * 13 سانتیمتر وزن آسیاب قهوه باراتزا : 3/2 کیلو گرم آسیاب قهوه باراتزا BARATZA مناسب برای کافی شاپ ها - کافه ها - قهوه فروشی ها و ... آسیاب قهوه باراتزا BARATZA دارای یک سال گارانتی می باشد